Wspólnoty

Rycerstwo Niepokalanej

Rycerstwo Niepokalanej jest ruchem maryjno-apostolskim, który założył w roku 1917 w Rzymie św. Maksymilian Maria Kolbe. Członkowie ruchu nazywają się rycerzami i rycerkami Niepokalanej. Nazwa ta wyraża ich wspaniałomyślność i ofiarność w służbie Niepokalanej...

Akcja Katolicka

Przy naszej parafii działa Akcja Katolicka, która jest najbardziej aktualnym miejscem realizacji katolickiego powołania osób świeckich we współpracy z kapłanami. Jest to wspólnota, która troszczy sie o: głebokie życie religijne, kultywowanie postaw patriotycznych, niesienie pomocy bliźnim, organizowanie pomocy charytatywnej, organizowanie życia kulturalnego...

Żywy Różaniec

W naszej parafii Wspólnota Żywego Różańca istnieje od jej samego początku. Aktualnie jest 7 róż (w tym jedna męska). W każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 18:00 jest sprawowana Msza Św. w intencji wszytkich osób i ich rodzin należących do tej wspólnoty. Po Eucharystii tej następuje wymiana tajemnic różańcowych...

Domowy Kościół

Domowy Kościół (DK) jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie. Założycielem DK jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987). Duchową kolebką DK jest Krościenko nad Dunajcem, gdzie w 1973 r. odbyły się pierwsze oazy rodzin. Znakiem DK są greckie słowa „fos” (światło) i „zoe” (życie), wpisane w znak krzyża wyrastającego spomiędzy dwóch złotych obrączek, umieszczonych wraz z krzyżem w figurze domu...

Służba Liturgiczna Ołtarza

MINISTRANT - to członek ludu Bożego, który w czasie sprawowania liturgicznych obrzędów spełnia posługę pomocnicza w sposób określony przepisami Kościoła. "Ministrare" (z łaciny) znaczy "służyć". Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo "ministrant" wskazuje szczególnie na służbę we Mszy świętej...

Ruch Światło-Życie

Ruch Światło-Życie - gałąź młodzieżowa - powstała w naszej parafii w 1990 r. Jej pierwszym moderatorem był ks. Krzysztof Orzeszyna. W kolejnych latach opiekunami byli: ks. Mieczysław Wach, ks. Sylwester Kubik, ks. Grzegorz Zabłocki (zmarł w 2004 r.) oraz ks. Artur Będkowski. Nieprzerwanie od założenia wspólnoty przy naszej parafii spotkania oazowe gromadziły co tydzień kilkadziesiąt osób...

Chór "Dwie Korony"

W roku 1999 przy parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe w Częstochowie pani Beata Kula założyła chór, aby wzbogacić i upiększyć oprawę liturgiczną mszy świętej. Po trzech latach (w 2002 roku) prowadzenie chóru – dyrygenturę i kierownictwo artystyczne - przejęła pani mgr Maria Kloś..