Żywy Różaniec

Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca. (bł. Jan Paweł II)

W naszej parafii Wspólnota Żywego Różańca istnieje od jej samego początku. Aktualnie jest 7 róż (w tym jedna męska). W każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 18:00 jest sprawowana Msza Św. w intencji wszytkich osób i ich rodzin należących do tej wspólnoty. Po Eucharystii tej następuje wymiana tajemnic różańcowych.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy

Koła Żywego Różańca:

I Róża "św. Maksymiliana Kolbe"

II Róża "św. Antoniego z Padwy"

III Róża "św. Józefa"

IV Róża "św. o. Pio"

V Róża "św. Urszuli Ledóchowskiej"

VI Róża "św. Faustyny Kowalskiej"

VII Róża "św. Jana Pawła II"

Obietnice różańcowe, które otrzymał od Niepokalanej Matki bł. Alan De La Roche

 1.Tym, którzy będą pobożnie odmawiali różaniec, obiecuję szczególną opiekę.

 2. Dla tych, którzy będą wytrwale odmawiali różaniec, zachowam pewne zupełnie szczególne łaski. 

 3. Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu; zniszczy występek i rozgromi herezję. 

 4. Różaniec doprowadzi do zwycięstwa cnoty i dobra; w miejsce miłości do świata wprowadzi miłość do Boga i obudzi w sercach ludzi pragnienie szukania nieba. 

 5. Ci, którzy zawierzą mi się przez różaniec, nie zginą. 

 6. Ci, którzy będą z pobożnością odmawiali różaniec, rozważając jego tajemnice, nie zostaną zdruzgotani nieszczęściem ani nie umrą nieprzygotowani. 

 7. Ci, którzy prawdziwie oddadzą się memu różańcowi, nie umrą bez pocieszenia Kościoła. 

 8. Ci, którzy będą odmawiali różaniec, znajdą podczas swego życia i w chwili śmierci światło Boże oraz pełnię Bożej łaski i będą mieli udział w zasługach błogosławionych. 

 9. Szybko wyprowadzę z czyśćca te dusze, które z pobożnością odmawiały różaniec. 

 10. Prawdziwe dzieci mojego różańca będą się radować wielką chwałą w niebie. 

 11. To, o co prosić będziecie przez mój różaniec, otrzymacie. 

 12. Ci, którzy będą rozpowszechniać mój różaniec, otrzymają ode mnie pomoc w swych potrzebach. 

 13. Otrzymałam od mego Syna zapewnienie, że czciciele mego różańca będą mieli w świętych niebieskich przyjaciół w życiu i w godzinie śmierci. 

 14. Ci, którzy wiernie odmawiają mój różaniec są moimi dziećmi – prawdziwie są oni braćmi i sistrami mego Syna Jezusa Chrystusa. 

 15. Nabożeństwo do mego różańca jest szczególnym znakiem Bożego upodobania. 

 (źródło: Księga Żywego Różańca)