Akcja Katolicka

Przy naszej parafii działa Akcja Katolicka, która jest najbardziej aktualnym miejscem realizacji katolickiego powołania osób świeckich we współpracy z kapłanami. Jest to wspólnota, która troszczy sie o:

  •  głebokie życie religijne 
  •  kultywowanie postaw patriotycznych 
  •  niesienie pomocy bliźnim
  •  organizowanie pomocy charytatywnej
  •  organizowanie życia kulturalnego 

Pragniemy by jak najwiecej osób włączyło sie do Akcji Katolickiej i dlatego wszystkich chetnych zapraszamy na nasze spotkania w każdy I poniedziałek miesiąca. Spotkanie rozpoczyna się Mszą świetą o 18.00.