Parafia

Duszpasterze

Od 1982 roku w naszej parafii posługę pełniło aż 38 księży. Pierwszym proboszczem był ks. Stanisław Jasionek a zastąpił go w 1994 roku ks. Gabriel Maciejewski, który sprawuje tę funkcję do dziś. Obecnie pracę duszpasterską wykonuje trzech wikariuszy: ks. dr Mariusz Kocoł , ks. dr Adrian Fertacz oraz ks. dr Krzysztf Gryz.

Nabożeństwa

Msze święte niedzielne odprawia się sześć razy dziennie o godz. 8:00, 9:30, 11:00, 12:00, 15:00 i 19:00. Msze święte codzienne są celebrowane rano o 7:30 i wieczorem o 18:00...

Nasz Patron

Rajmund KOLBE urodził się 8 stycznia 1894 r. w Zduńskiej Woli. Lata dziecięce spędził w Pabianicach. W 1910 r. wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych i tu otrzymał imię Maksymilian. W 1912 r. udał się na studia do Rzymu, gdzie uzyskał dwa doktoraty: z filozofii i teologii. Tam też w r. 1918 przyjął święcenia kapłańskie...

Historia parafii

Początki wspólnoty parafialnej pw. Św. Maksymiliana w Częstochowie sięgają daty 14 maja 1982 r., kiedy to biskup Stefan Bareła powołał tu wikariat terenowy. Mimo szykan ze strony ówczesnych władz administracyjno-politycznych wikariat stopniowo rozwijał się we wspólnotę wiernych...