Rycerstwo Niepokalanej

Maryja!!!

Rycerstwo Niepokalanej to wspólnota żywa, która i dzisiaj spełnia swoją misję i rolę w Kościele. I Ty możesz zostać Rycerzem lub Rycerką Niepokalanej i zdobywać cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną. Zapraszamy na spotkania Rycerstwa w każdy czwartek. Spotkanie rozpoczynamy Mszą Świętą o godz. 18:00 a potem spotkanie na salce.

ZARZĄD WSPÓLNOTY RYCERSTWA NIEPOKALANEJ PRZY PARAFII ŚW. MAKSYMILIANA W CZĘSTOCHOWIE

Prezes – Grażyna Zaremba

Zastępca Prezesa – Zofia Stawińska

Ekonom – Barbara Kutrzyk

Doradca – Halina Radolińska

Sekretarz – Jadwiga Cerzniewska

 

Co to jest MI? 

MI to monogram - skrót łacińskiej nazwy Rycerstwa Niepokalanej: Militia Immaculatae. Rycerstwo Niepokalanej jest ruchem maryjno-apostolskim, który założył w roku 1917 w Rzymie św. Maksymilian Maria Kolbe. Członkowie ruchu nazywają się rycerzami i rycerkami Niepokalanej. Nazwa ta wyraża ich wspaniałomyślność i ofiarność w służbie Niepokalanej.

Jaki jest cel MI?

Rycerstwo Niepokalanej, zgodnie ze swym Statutem, "pragnie szerzyć, ile to w jego mocy, błogie Królestwo Najświętszego Serca Jezusowego przez Niepokalaną, albo raczej służyć Niepokalanej w tej misji, którą Ona pełni jako Matka Kościoła". Chodzi o nawrócenie grzeszników, a zwłaszcza odstępców od wiary, oraz tych, którzy nie znają jeszcze Chrystusa, i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej. Każdy członek wypełnia to zadanie, zaczynając od siebie, by stać się świętym i z własnej pełni innym dawać.

Czym się wyróżnia MI?

Rycerstwo Niepokalanej służy dziełu ewangelizacji, działając wyłącznie przez Niepokalaną jako Jej narzędzie. Stara się, jak mawiał Założyciel, "wcielić w życie" dogmat Niepokalanego Poczęcia NMP, czyli zastosować w życiu praktyczne wnioski płynące z tej prawdy. Dlatego właśnie Jej członkowie poświęcają się bezgranicznie do dyspozycji Niepokalanej, by pełnić Jej wolę i zabiegają o to, by Niepokalana stała się Królową wszystkich serc. Wierzą, że w ten sposób urzeczywistni się najprędzej i najdoskonalej tryumf Jezusa Chrystusa w całym świecie, Jego panowanie w duszach.

Jakimi środkami posługuje się MI w swym apostolstwie?

Rycerstwo Niepokalanej wykorzystuje dla sprawy wszystkie środki godziwe, co zostawia się gorliwości i roztropności członków. Jako najskuteczniejsze środki zaleca i stosuje modlitwę, pokutę i dobry przykład. W miarę możności wykorzystuje, zwłaszcza przez Niepokalanowy nowoczesne środki przekazu społecznego, jak prasa, radio itp. Wiele można się przysłużyć sprawie Niepokalanej, dając do czytania "Rycerza. Niepokalanej" i propagując Cudowny Medalik.

Jakim motywem kieruje się MI w swym działaniu?

Wyraził to Założyciel MI następującymi słowami: "Miłość ku Przenajświętszemu Sercu Pana Jezusa, aby jak najwięcej dusz jak najściślej z Nim przez Niepokalaną połączyć, jest naszym jedynym bodźcem".

Jakie są warunki przynależności do MI?

 1. Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej rękach.

  Jest to warunek istotny. "Istotą Rycerstwa Niepokalanej " - pisał św. Maksymilian - jest należeć do Niepokalanej pod każdym względem całkowicie. Stąd członkowie MI w akcie poświęcenia proszą Niepokalaną: "abyś mnie całego i zupełnie na rzecz i własność swą przyjąć raczyła i uczyniła ze mną wraz z wszystkimi władzami mej duszy i ciała, i z całym życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba". Twórca MI dodaje: "Dusza tak Jej oddana bezwiednie wpływa na otoczenie, promieniuje dookoła i innych do naśladowania pociąga. Ale to Jej nie wystarcza. Ona pragnie dla Niepokalanej zrobić wszystko, co może i dlatego w dalszym ciągu w tym akcie poświecenia błaga: "Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego, bez żadnego zastrzeżenia..., abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia i jak najsilniejszego wzrostu Twej chwały w tylu zabłąkanych i obojętnych duszach, a w ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego". Swoje oddanie się Niepokalanej potwierdzamy i wyrażamy w praktyce w posłuszeństwie dla Jej woli, którą okazuje Ona przez dobre natchnienia, przez okoliczności życia, a najpierw przez życzenia i wytyczne naszych przełożonych, a szczególnie Papieża.

 2. Nosić Cudowny Madalik 

  Wiele niezwykłych nawróceń, nagłych uzdrowień i innych łask podobało się Bogu zesłać dla proszących przez pośrednictwo Matki Bożej Niepokalanej i Jej medalik. Nazywa się go "cudownym", ze względu na tę wielką ilość dowodów potęgi wstawiennictwa Panny Maryi.Objawiła go sama Niepokalana w dniu 27 listopada 1830 roku św. Katarzynie Labouré, nowicjuszce sióstr szarytek, w Paryżu przy ulicy du Bac. Św. Maksymilian, zakładając Rycerstwo Niepokalanej, obrał jako szczególny znak swego stowarzyszenia ten Jej medalik. Polecił nosić go swym naśladowcom i codziennie odmawiać krótką modlitwę o nawrócenie i uświęcenie wszystkich ludzi. Propagował bardzo usilnie medalik wśród katolików i wśród niewierzących, ufając, że ktokolwiek z dobrą wolą go przyjmie, wcześniej czy później otrzyma łaskę nawrócenia.

 3. Wpisać się do Księgi MI w Niepokalanowie lub w miejscu, gdzie MI jest kanonicznie założone.

 

Jak najłatwiej zostać rycerzem lub rycerką?

Skierować do Niepokalanowa prośbę: "Pragnę należeć do Rycerstwa Niepokalanej". My chętnie wpiszemy do naszej Księgi MI oraz przyślemy Dyplomik MI i Cudowny Medalik. Po ich otrzymaniu należy - najlepiej w jakieś święto Matki Bożej - odbyć spowiedź i przyjąć Komunię świętą, a potem uczynić akt całkowitego poświęcenia się Niepokalanej, np. według formuły znajdującej się w Dyplomiku, i na znak oddania nosić medalik. Ojciec Święty Jan Paweł II zachęca nas słowami: "Najmilsi! Bądźcie silni w wierze i z entuzjazmem wypełniajcie zadania Rycerstwa Niepokalanej, do którego należycie idąc za nauką i przykładem o. Maksymiliana Kolbego... I niech wam towarzyszy zawsze moje apostolskie błogosławieństwo, którego z wielką miłością udzielam wam i wszystkim, co należą do waszego Rycerstwa". /Rzym, 18.10.1981r./

Odpusty zupełne dla członków Rycerstwa Niepokalanej:

 1. W dniu oddania się Niepokalanej i włączenia się do Jej Rycerstwa.
 2. W uroczystość Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia.
 3. W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca.
 4. W uroczystość Wniebowzięcia Niepokalanej, 15 sierpnia.
 5. W rocznicę objawienia się Niepokalanej w Lourdes, 11 lutego.
 6. W rocznicę objawienia się Niepokalanej w Fatimie, 13 maja.
 7. W uroczystość św. Franciszka z Asyżu, 4 października.
 8. W rocznicę założenia Rycerstwa Niepokalanej, 16 października.
 9. W rocznicę objawienia Cudownego Medalika, 27 listopada.

 Msze święte odprawiane w Niepokalanowie w intecji członków MI:

 1. Każdego 15 dnia miesiąca.
 2. W uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, l stycznia.
 3. W uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.
 4. W uroczystość Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia.
 5. W uroczystość Bożego Narodzenia, 25 grudnia (Pasterka).
 6. Za zmarłych członków Rycerstwa Niepokalanej odprawia się jedną Mszę świętą w każdym miesiącu oraz w Dzień Zaduszny.

 

Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca

NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA jako wotum od Narodu Polskiego za pontyfikat Jana Pawła II

Odpowiedzmy dojrzałą miłością na miłość Ojca Świętego Jana Pawła II do nas Polaków i uczcijmy godnie rocznicę Jego śmierci. Tak często powtarzał: "Totus tuus." oraz "Jestem przy Tobie! Pamiętam! Czuwam!", przed tronem Jasnogórskiej Pani. Dlatego chciejmy podziękować, Matce Najświętszej za pontyfikat naszego rodaka i w rocznicę Jego śmierci złożyć wotum od Narodu Polskiego - odnowę naszych serc, którą chcemy wypracować przez odprawienie nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. Ci, którzy twierdzą, że kochają Ojca Świętego, powinni podjąć to zadanie i najpierw sami ze swoimi rodzinami odprawić Nabożeństwo Pierwszych Sobót miesiąca, a później rozpowszechniać je na cały świat. Niech stanie się to naszą rodzinną i polską tradycją, że pierwsze soboty poświęcamy Matce Bożej, by Jej dziękować i wynagradzać za zniewagi, jakich wciąż doznaje od ludzi. Niech w naszych domach i kościołach będzie odmawiany różaniec wynagradzający i prowadzone rozmyślania nad jego tajemnicami. Będzie to najwspanialszym uczczeniem pamięci papieża Polaka, który z ufnością odszedł właśnie w pierwszą sobotę miesiąca. Prosimy szczególnie księży i wszystkich członków stowarzyszeń Maryjnych o rozpowszechnienie naszego apelu, a także pomoc w jego realizacji we własnych parafiach. Pragniemy poinformować o akcji jaką zainicjowało Rycerstwo Niepokalanej naszej parafii aby uczcić rocznicę śmierci Jana Pawła II, a jednocześnie podziękować Matce Bożej za ten pontyfikat. Zwracamy się do Polaków z apelem, aby kto tylko może odprawił Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca do 2 kwietnia 2006r. APEL ten "narodził" się w czasie, gdy nasze ulice rozświetlały płomyki zniczy, a nasze serca ściśnięte były smutkiem i żalem. Wszystkie podejmowane działania, chociaż były wyrazem miłości i wdzięczności do Ojca Świętego Jana Pawła II, były krótkotrwałe, a my rycerze chcieliśmy, by ogień miłości, który zapłonął w naszych sercach pozostawił trwalszy ślad niż wypalony znicz. Chcieliśmy odpowiedzieć dojrzałą miłością na miłość Ojca Świętego do nas, podejmując Jego testament. "Cały Twój", "Jestem przy Tobie. Pamiętam. Czuwam" - to słowa, które często wypowiadał przed tronem Jasnogórskiej Pani - Matki Bożej Królowej Polski. Dlatego chcieliśmy podziękować, Matce Najświętszej za opiekę nad Polską, za wyróżnienie naszego narodu, za świętych opiekunów na XX w.: Prymasa Tysiąclecia i Ojca Świętego Jana Pawła II, za modlitwę różańcową, która, jak mówił nasz założyciel św. Maksymilian, jest najlepszą obroną przed złem. Za tak wielki dar pragniemy złożyć Matce Bożej 25 sierpnia 2006 r wotum od Narodu Polskiego - to symboliczne, którym będzie "Księga pierwszych sobót", z wpisaniem tych, którzy do 2 kwietnia 2006r. odprawią Nabożeństwo i prześlą nam swoje dane indywidualnie lub grupowo (imię, nazwisko, parafia, miasto, data urodzenia) oraz odnowę naszych serc, którą chcemy wypracować przez odprawianie Nabożeństwa Pierwszych Sobót. To nabożeństwo ma być ratunkiem dla świata i dla nas samych. Maryja bowiem obiecała siostrze Łucji, że przybędzie w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć Jej będą w intencji zadośćuczynienia. Po przygotowaniach, od września rozpoczęliśmy w naszej parafii odprawianie Nabożeństwa pierwszych sobót tj. odmawianie wspólnie różańca wynagradzającego oraz prowadzenie rozmyślań nad tajemnicami. Mamy nadzieję, że coraz więcej osób będzie włączać się do modlitwy. Chcieliśmy teraz rozpowszechnić nasz apel na całą Polskę, aby wszyscy, którzy czują się Polakami kochającymi Ojca Świętego mogli razem z nami uczcić Jego pamięć i podziękować Maryi za pontyfikat papieża Polaka. Rycerze Niepokalanej Parafii św. Maksymiliana w Częstochowie Kontakt: ks. Michał Wieczorek (e-mail: michal1wieczorek@poczta.onet.pl lub Jadwiga Cerzniewska (e-mail: jadcerz@wp.pl) Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbe ul. Starzyńskiego 11 . /Częstochowa 29.10.2005r./