Rycerstwo Niepokalanej

Maryja!!!

Rycerstwo Niepokalanej to wspólnota żywa, która i dzisiaj spełnia swoją misję i rolę w Kościele. I Ty możesz zostać Rycerzem lub Rycerką Niepokalanej i zdobywać cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną. Zapraszamy na spotkania Rycerstwa w każdy czwartek. Spotkanie rozpoczynamy Mszą Świętą o godz. 18:00 a potem spotkanie na salce.

ZARZĄD WSPÓLNOTY RYCERSTWA NIEPOKALANEJ PRZY PARAFII ŚW. MAKSYMILIANA W CZĘSTOCHOWIE

Prezes – Grażyna Zaremba

Zastępca Prezesa – Zofia Stawińska

Ekonom – Barbara Kutrzyk

Doradca – Halina Radolińska

Sekretarz – Jadwiga Cerzniewska

 

Co to jest MI? 

MI to monogram - skrót łacińskiej nazwy Rycerstwa Niepokalanej: Militia Immaculatae. Rycerstwo Niepokalanej jest ruchem maryjno-apostolskim, który założył w roku 1917 w Rzymie św. Maksymilian Maria Kolbe. Członkowie ruchu nazywają się rycerzami i rycerkami Niepokalanej. Nazwa ta wyraża ich wspaniałomyślność i ofiarność w służbie Niepokalanej.

Jaki jest cel MI?

Rycerstwo Niepokalanej, zgodnie ze swym Statutem, "pragnie szerzyć, ile to w jego mocy, błogie Królestwo Najświętszego Serca Jezusowego przez Niepokalaną, albo raczej służyć Niepokalanej w tej misji, którą Ona pełni jako Matka Kościoła". Chodzi o nawrócenie grzeszników, a zwłaszcza odstępców od wiary, oraz tych, którzy nie znają jeszcze Chrystusa, i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej. Każdy członek wypełnia to zadanie, zaczynając od siebie, by stać się świętym i z własnej pełni innym dawać.

Czym się wyróżnia MI?

Rycerstwo Niepokalanej służy dziełu ewangelizacji, działając wyłącznie przez Niepokalaną jako Jej narzędzie. Stara się, jak mawiał Założyciel, "wcielić w życie" dogmat Niepokalanego Poczęcia NMP, czyli zastosować w życiu praktyczne wnioski płynące z tej prawdy. Dlatego właśnie Jej członkowie poświęcają się bezgranicznie do dyspozycji Niepokalanej, by pełnić Jej wolę i zabiegają o to, by Niepokalana stała się Królową wszystkich serc. Wierzą, że w ten sposób urzeczywistni się najprędzej i najdoskonalej tryumf Jezusa Chrystusa w całym świecie, Jego panowanie w duszach.

Jakimi środkami posługuje się MI w swym apostolstwie?

Rycerstwo Niepokalanej wykorzystuje dla sprawy wszystkie środki godziwe, co zostawia się gorliwości i roztropności członków. Jako najskuteczniejsze środki zaleca i stosuje modlitwę, pokutę i dobry przykład. W miarę możności wykorzystuje, zwłaszcza przez Niepokalanowy nowoczesne środki przekazu społecznego, jak prasa, radio itp. Wiele można się przysłużyć sprawie Niepokalanej, dając do czytania "Rycerza. Niepokalanej" i propagując Cudowny Medalik.

Jakim motywem kieruje się MI w swym działaniu?

Wyraził to Założyciel MI następującymi słowami: "Miłość ku Przenajświętszemu Sercu Pana Jezusa, aby jak najwięcej dusz jak najściślej z Nim przez Niepokalaną połączyć, jest naszym jedynym bodźcem".

Jakie są warunki przynależności do MI?

 1. Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej rękach.

  Jest to warunek istotny. "Istotą Rycerstwa Niepokalanej " - pisał św. Maksymilian - jest należeć do Niepokalanej pod każdym względem całkowicie. Stąd członkowie MI w akcie poświęcenia proszą Niepokalaną: "abyś mnie całego i zupełnie na rzecz i własność swą przyjąć raczyła i uczyniła ze mną wraz z wszystkimi władzami mej duszy i ciała, i z całym życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba". Twórca MI dodaje: "Dusza tak Jej oddana bezwiednie wpływa na otoczenie, promieniuje dookoła i innych do naśladowania pociąga. Ale to Jej nie wystarcza. Ona pragnie dla Niepokalanej zrobić wszystko, co może i dlatego w dalszym ciągu w tym akcie poświecenia błaga: "Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego, bez żadnego zastrzeżenia..., abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia i jak najsilniejszego wzrostu Twej chwały w tylu zabłąkanych i obojętnych duszach, a w ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego". Swoje oddanie się Niepokalanej potwierdzamy i wyrażamy w praktyce w posłuszeństwie dla Jej woli, którą okazuje Ona przez dobre natchnienia, przez okoliczności życia, a najpierw przez życzenia i wytyczne naszych przełożonych, a szczególnie Papieża.

 2. Nosić Cudowny Madalik 

  Wiele niezwykłych nawróceń, nagłych uzdrowień i innych łask podobało się Bogu zesłać dla proszących przez pośrednictwo Matki Bożej Niepokalanej i Jej medalik. Nazywa się go "cudownym", ze względu na tę wielką ilość dowodów potęgi wstawiennictwa Panny Maryi.Objawiła go sama Niepokalana w dniu 27 listopada 1830 roku św. Katarzynie Labouré, nowicjuszce sióstr szarytek, w Paryżu przy ulicy du Bac. Św. Maksymilian, zakładając Rycerstwo Niepokalanej, obrał jako szczególny znak swego stowarzyszenia ten Jej medalik. Polecił nosić go swym naśladowcom i codziennie odmawiać krótką modlitwę o nawrócenie i uświęcenie wszystkich ludzi. Propagował bardzo usilnie medalik wśród katolików i wśród niewierzących, ufając, że ktokolwiek z dobrą wolą go przyjmie, wcześniej czy później otrzyma łaskę nawrócenia.

 3. Wpisać się do Księgi MI w Niepokalanowie lub w miejscu, gdzie MI jest kanonicznie założone.

 

Jak najłatwiej zostać rycerzem lub rycerką?

Skierować do Niepokalanowa prośbę: "Pragnę należeć do Rycerstwa Niepokalanej". My chętnie wpiszemy do naszej Księgi MI oraz przyślemy Dyplomik MI i Cudowny Medalik. Po ich otrzymaniu należy - najlepiej w jakieś święto Matki Bożej - odbyć spowiedź i przyjąć Komunię świętą, a potem uczynić akt całkowitego poświęcenia się Niepokalanej, np. według formuły znajdującej się w Dyplomiku, i na znak oddania nosić medalik. Ojciec Święty Jan Paweł II zachęca nas słowami: "Najmilsi! Bądźcie silni w wierze i z entuzjazmem wypełniajcie zadania Rycerstwa Niepokalanej, do którego należycie idąc za nauką i przykładem o. Maksymiliana Kolbego... I niech wam towarzyszy zawsze moje apostolskie błogosławieństwo, którego z wielką miłością udzielam wam i wszystkim, co należą do waszego Rycerstwa". /Rzym, 18.10.1981r./

Odpusty zupełne dla członków Rycerstwa Niepokalanej:

 1. W dniu oddania się Niepokalanej i włączenia się do Jej Rycerstwa.
 2. W uroczystość Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia.
 3. W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca.
 4. W uroczystość Wniebowzięcia Niepokalanej, 15 sierpnia.
 5. W rocznicę objawienia się Niepokalanej w Lourdes, 11 lutego.
 6. W rocznicę objawienia się Niepokalanej w Fatimie, 13 maja.
 7. W uroczystość św. Franciszka z Asyżu, 4 października.
 8. W rocznicę założenia Rycerstwa Niepokalanej, 16 października.
 9. W rocznicę objawienia Cudownego Medalika, 27 listopada.

 Msze święte odprawiane w Niepokalanowie w intecji członków MI:

 1. Każdego 15 dnia miesiąca.
 2. W uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, l stycznia.
 3. W uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.
 4. W uroczystość Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia.
 5. W uroczystość Bożego Narodzenia, 25 grudnia (Pasterka).
 6. Za zmarłych członków Rycerstwa Niepokalanej odprawia się jedną Mszę świętą w każdym miesiącu oraz w Dzień Zaduszny.

 

Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca

Módlmy się również o nawrócenie grzeszników i odnowę ich życia odprawiając Nabożeństwo Pierwszych Sobót. Niech stanie się to naszą rodzinną i polską tradycją, że pierwsze soboty poświęcamy Matce Bożej, by Jej dziękować i wynagradzać za zniewagi, jakich wciąż doznaje od ludzi. Niech w naszych domach i kościołach będzie odmawiany różaniec wynagradzający i prowadzone rozmyślania nad jego tajemnicami. To nabożeństwo ma być ratunkiem dla świata i dla nas samych. Maryja bowiem obiecała siostrze Łucji, że przybędzie w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć Jej będą w intencji zadośćuczynienia.

W naszej parafii – Msza Święta wynagradzająca i Różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu NMP w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 7:30