Kancelaria

Sakramenty

Więcej informacji o Chrzcie świętym, Bierzmowaniu, Pierwszej Komunii Świętej, Sakramencie Spowiedzi, Sakramencie Małżeństwa, Sakramencie Chorych oraz Pogrzebie. "Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją". (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1131)...

Pre-kany

W sprawie nauk przedmałżeńskich prosimy kontaktować się z Archidiecezjalnym Ośrodkiem Duszpasterstwa Rodzin w Częstochowie "Nazaret", który jest organizatorem pre-kan. Kontakt: Elżbieta Pełka, tel. 500-843-001, www.nazaret.pro

Ogłoszenia duszpasterskie 2021-07-25

XVII Niedziela Zwykła, 25.07.2021 r. 

 1. Dzisiaj czcimy św. Krzysztofa - Patrona kierowców. Poświęcenie pojazdów i modlitwa w intencji kierowców po Mszy św. o godz. 12:00 i 19:00...
 2. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy sierpień – miesiąc ważnych wydarzeń w historii naszego narodu...
 3. W przyszłą niedzielę będziemy zbierać datki do puszek przed kościołem, jako pomoc i wyraz solidarności z rodzinami, które bardzo ucierpiały w czasie  ostatnich burz i nawałnic...

Ogłoszenia duszpasterskie 2021-08-01

XVIII Niedziela Zwykła, 01.08.2021 r. 

 1. Dzisiaj rozpoczynamy sierpień – miesiąc ważnych wydarzeń w historii naszego narodu...
 2. W piątek przypada święto Przemienienia Pańskiego. To święto zachęca nas do wewnętrznej duchowej przemiany. Jest to pierwszy piątek miesiąca spowiedź św. od godz. 7:30 i od 17:00...
 3. W pierwszą sobotę miesiąca Msza św. poranna w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi...

Archiwalne ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie 2021-07-25

XVII Niedziela Zwykła, 25.07.2021 r. 

 1. Dzisiaj czcimy św. Krzysztofa - Patrona kierowców. Poświęcenie pojazdów i modlitwa w intencji kierowców po Mszy św. o godz. 12:00 i 19:00...
 2. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy sierpień – miesiąc ważnych wydarzeń w historii naszego narodu...
 3. W przyszłą niedzielę będziemy zbierać datki do puszek przed kościołem, jako pomoc i wyraz solidarności z rodzinami, które bardzo ucierpiały w czasie  ostatnich burz i nawałnic...

Ogłoszenia duszpasterskie 2021-07-18

XVI Niedziela Zwykła, 18.07.2021 r. 

 1. Na czas wakacji i wypoczynku wypraszamy Boże błogosławieństwo dla wszystkich...
 2. Zachęcamy, aby w czasie wakacji poświęcić więcej czasu na duchową lekturę czasopism katolickich...
 3. W przyszłą niedzielę będziemy czcić św. Krzysztofa - Patrona kierowców. Poświęcenie pojazdów i modlitwa w intencji kierowców po Mszy św. o godz. 12:00 i 19:00...