Kancelaria

Sakramenty

Więcej informacji o Chrzcie świętym, Bierzmowaniu, Pierwszej Komunii Świętej, Sakramencie Spowiedzi, Sakramencie Małżeństwa, Sakramencie Chorych oraz Pogrzebie. "Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją". (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1131)...

Pre-kany

W sprawie nauk przedmałżeńskich prosimy kontaktować się z Archidiecezjalnym Ośrodkiem Duszpasterstwa Rodzin w Częstochowie "Nazaret", który jest organizatorem pre-kan. Kontakt: Elżbieta Pełka, tel. 500-843-001, www.nazaret.pro

Ogłoszenia duszpasterskie 2018-02-18

II Niedziela Wielkiego Postu, 18.02.2018 r.

  1. W Wielkim Poście, Gorzkie Żale w każdą niedzielę o godz. 18:30. Droga Krzyżowa w każdy piątek dla dzieci o godz. 16:30, a dla starszych o godz. 17:30. Serdecznie zapraszamy wiernych do licznego udziału w wielkopostnych nabożeństwach....
  2. W 1. piątek miesiąca spowiedź św. rano i od godz. 16:00...
  3. Obecnie na krańcach świata na misjach posługuje 2015 misjonarzy i misjonarek z Polski...

Archiwalne ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie 2018-02-10

VI Niedziela zwykła, 10.02.2018 r.

  1. Dzisiaj przypada wspomnienie Matki Bożej z Lourdes – szczególnej patronki chorych...
  2. W Środę Popielcową Msze św. będą o godz. 8:00, 12:00, 16:00 dla dzieci szkolnych i o godz. 18:00....
  3. W Wielkim Poście nabożeństwo Drogi Krzyżowej odprawiane będzie w każdy piątek – dla dzieci o godz. 16:30, a dla starszych o godz. 17:30. Gorzkie Żale w każdą niedzielę o godz. 18:30 z kazaniem pasyjnym...