Kancelaria

Sakramenty

Więcej informacji o Chrzcie świętym, Bierzmowaniu, Pierwszej Komunii Świętej, Sakramencie Spowiedzi, Sakramencie Małżeństwa, Sakramencie Chorych oraz Pogrzebie. "Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją". (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1131)...

Pre-kany

W sprawie nauk przedmałżeńskich prosimy kontaktować się z Archidiecezjalnym Ośrodkiem Duszpasterstwa Rodzin w Częstochowie "Nazaret", który jest organizatorem pre-kan. Kontakt: Elżbieta Pełka, tel. 500-843-001, www.nazaret.pro

Najnowsze ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie 2022-11-20

Uroczystość Chrystusa Króla, 20.11.2022 r.

  1. Równo sześć lat temu, we wszystkich świątyniach w kraju dokonaliśmy uroczystego Aktu Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana. Po Mszy św. o godz. 12:00 wystawienie Najśw. Sakramentu, Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia...
  2. Dzisiaj w patronalne święto Akcji Katolickiej będziemy poświęcali nowy sztandar Akcji Katolickiej...
  3. Dzisiaj w Uroczystość Chrystusa Króla modlimy się za wszystkich ministrantów i lektorów w naszej parafii. Dziękujemy im za wspaniałą posługę w czasie każdej Mszy św. i na nabożeństwach...

Ogłoszenia duszpasterskie 2022-11-13

XXXIII Niedziela Zwykła, 13.11.2022 r.

  1. Dzisiaj przeżywamy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym w wielu krajach świata...
  2. W poniedziałek Klub Seniora „Maksymilian” zaprasza po Mszy św. wieczornej, wszystkich członków i sympatyków na ważne spotkanie w gronie Seniorów...
  3. W przyszłą niedzielę będziemy Uroczystość Chrystusa Króla...