Kancelaria

Sakramenty

Więcej informacji o Chrzcie świętym, Bierzmowaniu, Pierwszej Komunii Świętej, Sakramencie Spowiedzi, Sakramencie Małżeństwa, Sakramencie Chorych oraz Pogrzebie. "Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją". (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1131)...

Pre-kany

W sprawie nauk przedmałżeńskich prosimy kontaktować się z Archidiecezjalnym Ośrodkiem Duszpasterstwa Rodzin w Częstochowie "Nazaret", który jest organizatorem pre-kan. Kontakt: Elżbieta Pełka, tel. 500-843-001, www.nazaret.pro

Najnowsze ogłoszenia duszpasterskie

Życzenia Świąteczne - Wielkanoc 2024

Życzenia Świąteczne - Wielkanoc 2024

„Alleluja biją dzwony,
 bo Zmartwychwstał Pan. Alleluja!”
 
Kochani Parafianie i Drodzy Goście!

Przeżywając Tajemnicę Zmartwychwstania Pańskiego, wpatrujemy się z wiarą w Pusty Grób naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie ma Go tu, Zmartwychwstał jak zapowiedział. Tylko On daje prawdziwą nadzieję na dobre życie na tym świecie i na życie na wieki, bez końca!