Kancelaria

Sakramenty

Więcej informacji o Chrzcie świętym, Bierzmowaniu, Pierwszej Komunii Świętej, Sakramencie Spowiedzi, Sakramencie Małżeństwa, Sakramencie Chorych oraz Pogrzebie. "Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją". (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1131)...

Pre-kany

W sprawie nauk przedmałżeńskich prosimy kontaktować się z Archidiecezjalnym Ośrodkiem Duszpasterstwa Rodzin w Częstochowie "Nazaret", który jest organizatorem pre-kan. Kontakt: Elżbieta Pełka, tel. 500-843-001, www.nazaret.pro

Archiwalne ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie 2021-01-01

Nowy Rok 2022 – Uroczystość Maryi Bożej Rodzicielki, 01.01.2022    

  1. Dzisiaj Nowy Rok – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Dzień modlitw o pokój na świecie...
  2. Dzisiaj jest pierwsza sobota miesiąca. O godz. 9:30 będzie Msza św. w intencji wspólnoty Żywego Różańca. A o godz. 18:00 będzie nabożeństwo wynagradzające za grzechy Niepokalanemu Sercu Maryi i Msza św. o godz. 19:00  w intencji wynagradzającej...
  3. W czwartek Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Na wszystkich Mszach św. poświęcenie złota, kadzidła i mirry...