Kancelaria

Sakramenty

Więcej informacji o Chrzcie świętym, Bierzmowaniu, Pierwszej Komunii Świętej, Sakramencie Spowiedzi, Sakramencie Małżeństwa, Sakramencie Chorych oraz Pogrzebie. "Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją". (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1131)...

Pre-kany

W sprawie nauk przedmałżeńskich prosimy kontaktować się z Archidiecezjalnym Ośrodkiem Duszpasterstwa Rodzin w Częstochowie "Nazaret", który jest organizatorem pre-kan. Kontakt: Elżbieta Pełka, tel. 500-843-001, www.nazaret.pro

Ogłoszenia duszpasterskie 2020-03-22

IV Niedziela Wielkiego Postu 22.03.2020 r.

 1. Wpisujemy się w piękną tradycję, kiedy to ludzie gromadzili się w miejscach związanych ze świadectwem wiary pierwszych chrześcijan, męczenników...
 2. Ze względu na szerzącą się epidemię korona wirus zawieszamy wszystkie nabożeństwa wielkopostne i odwołujemy rekolekcje wielkopostne...
 3. Msze św. w tygodniu sprawujemy we stałego porządku. Spowiedź św. podczas każdej Mszy św...

Ogłoszenia duszpasterskie 2020-03-29

V Niedziela Wielkiego Postu 29.03.2020 r.

 1. Nie ma większej męki i udręki dla człowieka jak wyzbycie się Boga. Nie ma dla nas większego wroga niż my sami...
 2. Ze względu na szerzącą się epidemię koronawirusa zawieszamy wszystkie nabożeństwa wielkopostne. Na Mszy św. w kościele może być maksymalnie pięć osób...
 3. Msze św. w tygodniu sprawujemy we stałego porządku. Spowiedź św. podczas każdej Mszy św...

Archiwalne ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie 2020-03-22

IV Niedziela Wielkiego Postu 22.03.2020 r.

 1. Wpisujemy się w piękną tradycję, kiedy to ludzie gromadzili się w miejscach związanych ze świadectwem wiary pierwszych chrześcijan, męczenników...
 2. Ze względu na szerzącą się epidemię korona wirus zawieszamy wszystkie nabożeństwa wielkopostne i odwołujemy rekolekcje wielkopostne...
 3. Msze św. w tygodniu sprawujemy we stałego porządku. Spowiedź św. podczas każdej Mszy św...

Ogłoszenia duszpasterskie 2020-03-15

III Niedziela Wielkiego Postu 15.03.2020 r.

 1. Ze względu na szerzącą się epidemię koronawirusa zawieszamy wszystkie nabożeństwa wielkopostne i odwołujemy rekolekcje wielkopostne.
 2. Msze św. w tygodniu sprawujemy we stałego porządku. Spowiedź św. podczas każdej Mszy św...
 3. Dzisiaj po każdej Mszy św. modlimy się suplikacjami o opanowanie groźnej epidemii...