Aktualności z naszej parafii:

Ogłoszenia duszpasterskie 2020-03-29

V Niedziela Wielkiego Postu 29.03.2020 r.

  1. Nie ma większej męki i udręki dla człowieka jak wyzbycie się Boga. Nie ma dla nas większego wroga niż my sami...
  2. Ze względu na szerzącą się epidemię koronawirusa zawieszamy wszystkie nabożeństwa wielkopostne. Na Mszy św. w kościele może być maksymalnie pięć osób...
  3. Msze św. w tygodniu sprawujemy we stałego porządku. Spowiedź św. podczas każdej Mszy św...

Ogłoszenia duszpasterskie 2020-03-22

IV Niedziela Wielkiego Postu 22.03.2020 r.

  1. Wpisujemy się w piękną tradycję, kiedy to ludzie gromadzili się w miejscach związanych ze świadectwem wiary pierwszych chrześcijan, męczenników...
  2. Ze względu na szerzącą się epidemię korona wirus zawieszamy wszystkie nabożeństwa wielkopostne i odwołujemy rekolekcje wielkopostne...
  3. Msze św. w tygodniu sprawujemy we stałego porządku. Spowiedź św. podczas każdej Mszy św...

Wielki Post - Gorzkie Żale

Nazwa tego na wskroś polskiego nabożeństwa pochodzi od pierwszych słów rozpoczynającej pieśni (Pobudki): „Gorzkie żale przybywajcie, serca nasze przenikajcie”. Jest to nabożeństwo pasyjne, właściwie zbiór pieśni o Męce Pańskiej, odprawiane szczególnie w Niedziele Wielkiego Postu podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu...

Wielki Post – czas przygotowania

Obecnie w Kościele przeżywamy 40-dniowy Okres Wielkiego Postu. Rozpoczął się on Środą Popielcową, zaś uwieńczony zostanie przed Wielkoczwartkową Mszą Wieczerzy Pańskiej. Jest to czas roku liturgicznego naznaczony pokutą i oczekiwaniem, stąd fioletowe szaty podczas Liturgii. W przeszłości czas ten określany był także mianem: „Okresu przygotowania do Wielkanocy” lub „Okres wielkanocnej pokuty”...

Wielki Post - Droga Krzyżowa

Droga Krzyżowa jest drogą wytyczoną przez Ducha Świętego, który zaprowadził Chrystusa na Kalwarię. Jest to takze droga umiłowana przez Kościół, który nieustannie przechowuje pamięć o  słowach i wydarzeniach ostatnich dni Chrystusa. Przeżywanie Drogi Krzyżowej jest wyrazem pragnienia wiernego naśladowania męki Chrystusa. Pozwala nam ono rozumieć własne życie jako drogę, jako przejście z ziemskiego wygnania do niebieskiej ojczyzny przez misterium krzyża...