Służba Liturgiczna Ołtarza

MINISTRANT - to członek ludu Bożego, który w czasie sprawowania liturgicznych obrzędów spełnia posługę pomocnicza w sposób określony przepisami Kościoła. "Ministrare" (z łaciny) znaczy "służyć". Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo "ministrant" wskazuje szczególnie na służbę we Mszy świętej. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy świętej. Pomaga również po zakończeniu Mszy świętej. Ministrant jest tym, który niesie znaki. Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii maja szczególnie ważne znaczenie. One maja ludziom wierzącym cos przedstawiać i wskazać na inna rzeczywistość. Ministrant powinien sam być znakiem. Ministrant przez służenie wskazuje, ze każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawa kapłana, lecz sprawa całej parafii i wszystkich wiernych! Ministrant przez swoje służenie pokazuje, ze "uczestniczyć w liturgii" nie znaczy tak jak w kinie albo przed telewizorem tylko słuchać czy oglądać! "Uczestniczyć w liturgii" to znaczy także współdziałać i współtworzyć ja, czynnie się w niej angażując.

W naszej parafii grupa ministrantów jest dość liczna - ponad 80 osób. Oprócz zwykłych zajęć na zbiórkach, które odnoszą się do posługi przy ołtarzu, uczestniczą także w pracach związanych z estetyka świątyni. Propozycja dla nich na spędzenie wolnego czasu jest możliwość gry w tenisa stołowego oraz darmowy dostęp do Internetu, z czego chętnie korzystają.

Zbiórki odbywają się w każdą sobotę o godz. 11:00 (dla kandydatów) i o 10:00 (dla ministrantów). Serdecznie zapraszamy!!

Patroni ministrantów

Bardzo wielu świętych było ministrantami. Służyli oni wiernie Chrystusowi i dzisiaj są patronami ministrantów. Każdy z nich osiągnął doskonałość dzięki: pracowitości, sumienności, gorliwości, żarliwej modlitwie, codziennemu naśladowaniu Chrystusa.

  •  ŚWIĘTY STANISŁAW KOSTKA - XVI wiek (Polska)
    Stanisław urodził się 28 grudnia 1550 r. w Rostkowie na Mazowszu, był synem Jana i Małgorzaty. Pierwsze nauki Stanisław pobierał w domu rodzinnym. W wieku 14 lat razem ze swoim bratem, Pawłem, został wysłany do szkół jezuickich w Wiedniu. Początkowo Stanisławowi nauka nie szła zbyt dobrze. Nie otrzymał bowiem dostatecznego przygotowania w Rostkowie. Pod koniec trzeciego roku studiów należał już jednak do najlepszych uczniów. Władał płynnie językiem łacińskim i niemieckim, rozumiał również język grecki.
  •  ŚWIĘTY ALOJZY GONZAGA - XVI wiek (Włochy)
  •  ŚWIĘTY JAN BERCHMANS - XVII wiek (Belgia)
  •  ŚWIĘTY DOMINIK SAVIO - XIX wiek (Włochy)

(oprac. na podstawie strony Diecezji Gliwickiej)

Zachęcamy dzieci i młodzież męską do wstępowania w szeregi ministrantów!