Domowy Kościół

Czym jest Domowy Kościół?

Domowy Kościół (DK) jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie. Założycielem DK jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987). Duchową kolebką DK jest Krościenko nad Dunajcem, gdzie w 1973 r. odbyły się pierwsze oazy rodzin. Znakiem DK są greckie słowa „fos” (światło) i „zoe” (życie), wpisane w znak krzyża wyrastającego spomiędzy dwóch złotych obrączek, umieszczonych wraz z krzyżem w figurze domu. DK zwraca uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. DK pomaga małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu miłości i jedności małżeńskiej, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. Budowaniu jedności małżeńskiej i rodzinnej służą dary – zobowiązania, które formują małżonków zbliżając ich do Boga i do siebie (modlitwa osobista, spotkanie ze słowem Bożym, modlitwa małżonków, modlitwa rodzinna, dialog małżeński, reguła życia, udział w rekolekcjach). Kilka małżeństw tworzy krąg, który jest podstawowym elementem struktury DK. Kręgi gromadzą się na comiesięcznych spotkaniach, które prowadzą animatorzy. Spotkanie takie składa się z kilku części: dzielenie się życiem, modlitwa (rozważanie Słowa Bożego, tajemnica różańca, modlitwa spontaniczna), formacja, czyli dzielenie się realizacją zobowiązań oraz temat studyjny. W spotkaniach kręgu bierze udział kapłan – moderator. (na podstawie „Zasad Domowego Kościoła”).

Pierwszy krąg DK

W 1985 r. w naszej parafii powstał pierwszy krąg rodzin Domowego Kościoła, który założył ówczesny wikariusz ks. Krzysztof Orzeszyna. Krąg tworzyło pięć małżeństw z małymi dziećmi. Krąg istnieje już prawie 30 lat, a jego członkowie spotykają się na modlitwie regularnie raz w miesiącu. Funkcję moderatora obecnie pełni ks. proboszcz Gabriel Maciejewski. Dziś wszyscy członkowie pierwszego kręgu to małżeństwa 30-40-letnim stażem. Tak mówią o swojej wspólnocie: „To długoletnie doświadczenie we wspólnocie pomaga nam dostrzec dobre strony bycia w Domowym Kościele. Zaliczamy do nich przede wszystkim kontakt ze Słowem Bożym, dzielenie się rodzin uwagami dotyczącymi wychowywania dzieci oraz trwałe przyjaźnie. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że dał nam możliwość rozwijania naszej wiary w kręgu Kościoła Domowego i za wszystkie łaski, jakie tą drogą od Niego otrzymaliśmy. Chwała Panu”.

Drugi krąg DK

W 2003 roku ksiądz proboszcz zainicjował drugi krąg młodych małżeństw, który pilotowali Katarzyna i Karol Szewczyk z parafii św. Józefa. Moderatorem sześciu małżeństw został 
ks. Michał Wieczorek. Krąg działał do 2008 roku. Animatorami byli Anna i Jacek Grych, w tym czasie zmieniali się księża prowadzący, a dwie rodziny przeprowadziły się do innych miast. Różne trudności małżeństw spowodowały rozwiązanie się kręgu.
Starania o nowy krąg w parafii odniosły sukces i w październiku 2008 roku drugi krąg rodzin zawiązał się na nowo. Parą pilotującą krąg zostali Agnieszka i Krzysztof Kubiccy z parafii św. Jana Kantego. Początkowo chętnych było 6 rodzin. Księdzem moderatorem został ks. Łukasz Dybowski. Pilotaż trwał do czerwca 2010 r. Pierwszą częścią była ewangelizacja odkrywająca na nowo podstawowe prawa Boże oraz wprowadzenie w zagadnienia dotyczące duchowości małżeńskiej. Etap ten zakończył się przyjęciem Chrystusa jako Pana i Zbawiciela przez małżonków. W kolejnym czasie pilotowania przybliżane były metody pracy kręgu i całego Ruchu. Od września 2010 roku para pilotująca wybrała nowych animatorów spośród małżeństw Annę i Jacka, aby kontynuowali prowadzenie kręgu i jego formację duchową. W kręgu były trzy małżeństwa: Anna i Jacek Grych, Dorota i Łukasz Grabałowscy, Agnieszka i Marcin Drab z parafii w Blachowni, a opiekę duchową sprawował ks. Tomasz Chudy. 

Trzeci krąg DK

Historię trzeciego kręgu rodzin tworzy ks. Rafał Grzesiak w 2009 roku. Tak wspominał: „Nowy krąg zaczął się od zgody księdza proboszcza Gabriela, że mogę w czasie Wizyty Duszpasterskiej proponować małżonkom sakramentalnym formację dla rodzin we wspólnocie Ruchu Światło-Życie. Namówiłem, o ile dobrze pamiętam, około 20 par. Po zakończonej kolędzie zadzwoniłem, aby poinformować o dacie pierwszego spotkania. Na pierwsze spotkanie z 30 zaproszonych małżeństw przyszło 6. Bardzo się cieszyłem! Był ks. proboszcz i para pilotująca: Anastazja i Andrzej Filipscy. Rozmawialiśmy i reklamowaliśmy Domowy Kościół. Takie to były początki. Dwie pary od marca 2010 roku wykruszyły się. Dwa małżeństwa doszły. Spotykamy się co miesiąc. Rodziny bardzo się zżyły, a dzieciaki nie mogły się doczekać kolejnych spotkań. Jedno z dzieci spotkania te nazwało „małym kościołem”. Wspólnie czytamy Pismo Święte, modlimy się, dzielimy się życiem. Rozmawiamy na różne tematy. Bogu niech będą dzięki”. Pierwszymi animatorami zostali Małgorzata i Mariusz Pluta. Po dwóch latach nastąpiła zmiana pary animatorskiej. Krąg tworzą cztery małżeństwa: Małgorzata i Mariusz Pluta, Agnieszka i Tomasz Leśnikowscy, Aldona i Marcin Wodzisławscy, Magdalena i Marek Garbiec z par. Jana Kantego . Obecnym moderatorem jest ks. Grzegorz. 

Czwarty krąg DK

Z inicjatywy ks. Rafała w listopadzie 2012 roku utworzył się nowy krąg w naszej parafii. Parą pilotującą zostali Anna i Jacek Grych, którzy z pomocą ks. Rafała ewangelizowali na początku 5-6 małżeństw. Z czasem aktywne pozostały cztery małżeństwa, w tym jedno z parafii z Mirowa. Po dwóch latach krąg miał działać już samodzielnie z nowymi animatorami. W czerwcu 2014 roku nastąpiła zmiana księdza moderatora. Od września opiekunem duchowym został ks. Grzegorz. W październiku trzy rodziny drugiego kręgu i cztery rodziny nowego kręgu podjęły decyzję o wspólnym połączeniu się w jeden krąg. Od tego czasu wraz z księdzem Grzegorzem i animatorami siedem rodzin spotyka się co miesiąc w salce na plebanii jako drugi krąg Domowego Kościoła naszej parafii: Dorota i Łukasz Grabałowscy, Anna i Jacek Grych, Agnieszka i Marcin Drab z parafii w Blachowni, Marta i Marcin Szymoniak, Ewa i Rafał Paradowscy, Dorota i Rafał Głowaccy, Agnieszka i Mariusz Kalota z Mirowa.