Katolickie Ognisko Wychowawcze

Katolickie Ognisko Wychowawcze przy Parafii p.w. Św. Maksymiliana M. Kolbe w Częstochowie zostało powołane 22 września 1996 roku przez Księdza Gabriela Maciejewskiego - Proboszcza tejże Parafii. Jest to placówka wsparcia dziennego. Pierwszym Dyrektorem Ogniska był dr Wiesław Gaździcki, który pełnił tę funkcję do 31 grudnia 2007 r. Kolejnym Dyrektorem Ogniska jest mgr Anna Radecka, która została powołana na to stanowisko przez Księdza Proboszcza Gabriela Maciejewskiego 2 stycznia 2008 roku. Od roku 2013 funkcję tę powierzono mgr Beacie Siwierskiej. W czasie roku szkolnego placówka organizuje różnorodne zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, a na wakacje i ferie przygotowuje wiele atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego (wycieczki, zajęcia sportowe, wyjścia do kina i teatru itd.). Z zajęć organizowanych w naszej placówce korzysta ok. 80 osób. Co roku w czasie wakacji dzieci wyjeżdżają na dwutygodniowe kolonie letnie.

Katolickie Ognisko Wychowawcze przy Parafii p.w. Św. Maksymiliana M. Kolbe w Częstochowie zaprasza dzieci i młodzież w roku szkolnym 2015/2016 na następujące zajęcia pozalekcyjne:

  • nauka gry na instrumentach: skrzypcach, gitarze, syntezatorze, i pianinie;
  • nauka śpiewu;
  • nauka języka angielskiego na różnych poziomach;
  • pomoc w nauce z matematyki, fizyki, chemii, geografii, języka polskiego;
  • zajęcia dla dzieci z dysleksją;
  • terapia logopedyczna;
  • zajęcia sportowo-rekreacyjne;
  • nauka pływania;
  • zajęcia plastyczne;
  • pomoc w nauce w edukacji wczesnoszkolnej.

Szczegółowe informacje i zapisy u nauczycieli prowadzących (jak w poprzednich latach) oraz w Ognisku od poniedziałku do piątku w godz. od 16:30 do 18:00 lub pod nr tel. 514-114-372.

Aktualności z Katolickiego Ogniska Wychowawczego

Kolonie letnie w Zwardoniu 27.06 - 10.07 - zapraszamy!

 

Katolickie Ognisko Wychowawcze przy Parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego Częstochowa  ul. Starzyńskiego 11 zaprasza  dzieci i młodzież lubiące aktywnie spędzać czas na kolonie letnie w Zwardoniu (miejscowość turystyczno-wypoczynkowa w Beskidzie Żywieckim). Termin pobytu: 27. 06. – 10. 07. 2016  r. (13 noclegów). Koszt: 1200 zł od osoby...<--!>

Koncert okolicznościowy

28 lutego w Katolickim Ognisku Wychowawczym odbył się uroczysty koncert z okazji Imienin Ks. Prałata Proboszcza Gabriela Maciejewskiego, założyciela i serdecznego dobroczyńcy oraz opiekuna naszej placówki. Wychowankowie zaprezentowali tego dnia przed Solenizantem swoje wszechstronne talenty...

Data wydarzenia: 
2016-02-28

Strony