Ogłoszenia duszpasterskie 2023-01-22

III Niedziela Zwykła, 22.01.2023 r.

  1. Dzisiejsza niedziela jest dniem poświęconym Słowu Bożemu. Z radością wsłuchujmy się w Słowo Boże, czytając  Pismo Święte.  Na ławeczce z prasą stoi naczynie z Słowem Bożym dla Ciebie. Prosimy skorzystać.
  2. Trwamy w modlitwie o uproszenie u Boga, jedności wśród chrześcijan. 
  3. W poniedziałek Msza św. wieczorna w intencji Akcji Katolickiej. A potem spotkanie na sali i ciekawy temat spotkania. Również w poniedziałek o godz. 18:30 zapraszamy na Spotkanie Klubu Seniora. 
  4. Wiernym polecamy czasopisma  katolickie – „Rycerz Niepokalanej”, „Nasza Rodzina” czy  „Niedziela”, a w niej artykuły pt; „Sztafeta pokoleń” o naszych wspaniałych babciach i dziadkach, czy pt: „Bierz i czytaj”- o tym jak cenne jest czytanie książek, dla dzieci - „Rycerzyk Niepokalanej”. Bardzo wiele dobrych  ciekawych artykułów. Czytając prasę katolicką ubogacasz się w wiedzę i mądrość. 
  5. W naszej parafii jest wiele osób, które żyją bez sakramentu małżeństwa a nie maja przeszkód by zawrzeć sakramentalne małżeństwo. Osoby w takim stanie nie mogą przystępować do komunii św., nie otrzymają rozgrzeszenia przy spowiedzi św., nie mogą być rodzicami chrzestnymi. Prosimy te osoby o przemodlenie swojej sytuacji i podjęcie decyzji na małżeństwo sakramentalne  z błogosławieństwem Bożym.
  6. Do 24 lutego będziemy zbierać stary, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny: np.: pralki, lodówki telewizory i inne urządzenia. Uzyskany dochód jeśli będzie przeznaczony zostanie na pomoc polskim misjonarzom i rodakom za wschodnią granicą.
  7. Zakończyliśmy w sobotę wizytę duszpasterską – kolędę. Obecność kapłana w naszym domu jest wielką łaską i nobilitacją dla rodziny. Rodzina po modlitwie i błogosławieństwie Bożym, jest w Bożej Opiece i w Bożej Miłości. Z głębi serca dziękujemy wszystkim rodzinom za życzliwe i serdeczne przyjęcie kapłanów z wizytą duszpasterską. Wyrażamy wdzięczność wszystkim rodzinom z naszej parafii za życzliwość i dobroć wobec naszej wspólnoty parafialnej i Kościoła Świętego. Bóg zapłać za złożone ofiary na utrzymanie świątyni i ogrzewanie kościoła. Za Wasze dobro i świętość niech Bóg, obdarzy wszystkie rodziny w naszej parafii swoją szczególną opieką i opatrznością i miłością. Bóg zapłać.