Małżeństwo

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. (KKK, 1601)

Dokumenty wymagane przy załatwianiu mamłżeństwa katolickiego w kancelarii:
• dowód osobisty
• aktualne świadectwo chrztu świętego (ważne 3 miesięce)
• świadectwo bierzmowania
• ostatnie świadectwo nauki religii

• zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (dot. małżeństw "konkordatowych") - ważne tylko 3 miesiące 
• akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
• w przypadku wdowców akt zgonu małżonka
• zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeński

Do kancelarii narzeczeni zgłaszają się osobiście z dokumentami przynajmniej 3 miesiące przed ślubem. Spisuje się wówczas protokół przedślubny.Jeśli jedno z narzeczonych jest z poza parafii otrzymuje pismo o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii. Rozpoczyna się bezpośrednie przygotowanie narzeczonych do małżeństwa: otrzymują skierowanie na nauki przedślubne, na konsultacje w poradni rodzinnej oraz do odbycia dwóch spowiedzi świętych (jedna na początku przygotowania do ślubu a druga przed ślubem). Na drugą rozmowę narzeczeni przychodzą do kancelarii dwa tygodnie przed ślubem. Wówczas przedstawiają poświadczenia odbycia przygotowania do małżeństwa oraz ewentualnie zaświadczenie wygłoszenia zapowiedzi bądź też inne brakujące dokumenty.