Zaproszenie na zajęcia pozaszkolne 2023/2024

Katolickie Ognisko Wychowawcze zaprasza na różnorodne zajęcia pozaszkolne przez cały rok szkolny do 30 czerwca 2024 roku. Poniżej zdjęcia z popisu końcoworocznego, czerwiec 2023, z sekcji nauki na skrzypcach pod przewodnictwem p. Marii Kloś.