Zachęta do wiernych archidiecezji

Poniższa informacja zamieszczona została na stronie internetowej Archidiecezji Częstochowskiej - archiczest.pl

ZACHĘTA DO WIERNYCH ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ

Czas pandemii koronawirusa był związany z ograniczeniami w działalności duszpasterskiej parafii oraz ruchów, wspólnot i stowarzyszeń. Był to także czas zawieszenia większości spotkań duszpasterskich oraz grup parafialnych i ponadparafialnych. Pierwsze poważne obostrzenia w gromadzeniu się ludzi zostały wprowadzone na początku Wielkiego Postu – czasu przygotowania do Świąt Paschalnych.

W wielu parafiach nie odbyły się z tego powodu rekolekcje wielkopostne. Wielu wiernych nie miało także dostępu do sakramentu Pokuty i Pojednania, a także do Komunii Świętej Wielkanocnej. Okres Komunii Świętej Wielkanocnej trwa w Kościele w Polsce do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej.

Czas obecny przynosi znoszenie wielu ograniczeń, także związanych z działalnością duszpasterską. Powoli widać wzrost liczby wiernych uczestniczących we Mszy Świętej nie tylko w niedzielę, ale i w dni powszednie. W parafiach, w których posługuje więcej księży, widać także wzrost liczby osób korzystających z sakramentu Pokuty i Pojednania. Cieszy wzrost zainteresowania spotkaniami formacyjnymi wśród młodzieży i dorosłych, nie tylko online, ale w rzeczywistej wspólnocie wierzących.

Papież Franciszek przestrzega przed ograniczaniem praktykowania wiary jedynie do wymiaru wirtualnego, co - jak podkreślił - może się przerodzić w swoistą wiarę „wirtualną”, bez możliwości rzeczywistego udziału w sakramentach (17 kwietnia 2020 r.).

Sakrament Pokuty i Pojednania

Zachęcamy do korzystania z sakramentu Pokuty i Pojednania, zwłaszcza jeszcze w okresie Komunii Świętej wielkanocnej. W parafiach, gdzie posługuje tylko jeden kapłan, można to uczynić przez zaproszenie księży z sąsiednich parafii, podobnie jak się to czyni przy okazji spowiedzi rekolekcyjnej. Możliwość spowiedzi należy dać wiernym także w czasie dawnej oktawy Bożego Ciała. Przy organizacji spowiedzi należy zadbać o środki ostrożności i higieny.

Eucharystia

W niektórych parafiach na czas ograniczeń związanych z liczbą osób uczestniczących w liturgii zostały wprowadzone dodatkowe godziny Mszy Świętych. Prosimy o pozostawienie większej liczby Mszy Świętych zwłaszcza tam, gdzie z uwagi na dalej panujące ograniczenia, nie ma możliwości zgromadzenia większej liczby wiernych. Przy sprawowaniu więcej niż jednej Mszy Świętej przypominamy o obowiązujących przepisach w kwestii celebrowania drugiej i kolejnej Mszy Świętej danego dnia. Przypomina się także o konieczności zwrócenia się z prośbą do Księdza Arcybiskupa o możliwość kwadrynacji w tych przypadkach, gdy jest to konieczne.

Spotkania formacyjne

Większość spotkań formacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych została zawieszona od połowy marca. W obliczu łagodzenia obostrzeń rządowych, ale przede wszystkim, w trosce o rozwój duchowy wiernych, warto rozważyć powrót, przynajmniej częściowy spotkań formacyjnych, zwłaszcza dla grup dorosłych i starszej młodzieży. Słychać też pragnienie autentycznego rzeczywistego spotkania we wspólnocie, w której można wzrastać w wierze.

Wyżej wymienione propozycje i zachęty nie wyczerpują wszystkich możliwości. Dlatego zachęcamy duszpasterzy do kreatywności duszpasterskiej w poszukiwaniu nowych form wyjścia z konkretną propozycją ewangelizacyjną i duszpasterską do wiernych w parafiach i wspólnotach. W tych propozycjach należy brać pod uwagę zasady bezpieczeństwa, obowiązujące prawo państwowe i kościelne, ale nade wszystko troskę o zbawienie ludzi oraz o budowanie żywych, realnych, a nie wirtualnych wspólnot.

Niniejsze propozycje mogą się zmieniać w zależności od znoszenia kolejnych obostrzeń związanych z gromadzeniem się i przemieszczaniem się ludzi.

* * *

Treść niniejszej zachęty została zatwierdzona przez Księdza Arcybiskupa Wacława DEPO, Metropolitę Częstochowskiego, który polecił przekazać ją wszystkim duchownym i wiernym świeckim.

Częstochowa, 24 maja 2020 r.

(-) ks. Adam POLAK
|Sekretarz Wydziału Duszpasterskiego
Kurii Metropolitalnej w Częstochowie

W najbliższym tygodniu wznowią działalność wspólnoty parafialne: Rycerstwo Niepokalanej, Krąg biblijny i Domowy Kościół.