Jak uczestniczyć we Mszy św. nadawanej przez media

Msza św. transmitowana wymaga specjalnej postawy, uczestniczenie w niej jest formą modlitwy. Nie mogą temu towarzyszyć biesiadowanie czy rozmowy. Generalna zasada jest taka, aby swoją postawą uszanować świętość Mszy św. i przeżyć ją duchowo, jednocząc się z Bogiem w sakramencie Eucharystii. To wymaga czynnego w niej uczestniczenia. Dlatego najlepiej, aby transmisja Mszy św. odbywała się w oddzielnym pomieszczeniu, w którym będą przebywać tylko osoby z niej korzystające. W czasie transmisji należy starać zachować się tak, jakbyśmy uczestniczyli w niej w kościele: modlić się na głos, jak również wykonywać odpowiednie gesty liturgiczne. Można mieć dylemat, czy klękać przed nadajnikiem. Wyjściem może być ustawienie  na eksponowanym miejscu krzyża i zwracanie się w jego stronę. W czasie rozdawania Komunii św. osoby, które są w stanie łaski uświęcającej, mogą łączyć się z Chrystusem w Komunii św. – duchowej.

Trzeba też mieć świadomość, że uczestnictwo we Mszy św. transmitowanej przez media nie jest tym samym co udział w niej bezpośrednio w kościele. Ogólnie z takiej formy mogą korzystać osoby, które nie są w stanie spełnić trzeciego przykazania. Od tej reguły są wyjątki, na przykład obecnie, gdy mamy do czynienia z epidemią i biskupi diecezjalni zwolnili nas z tego obowiązku, zalecając uczestnictwo we Mszy św. nadawanej przez media.

Duszpasterze