Intencje różańcowe na styczeń 2018

Intencja ewangelizacyjna:

Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełni wolności.

Intencja parafialna:

O błogosławieństwo Boże dla rodzin i rodaków w kraju i na emigracji oraz dla Ojczyzny w Nowym Roku.