Intencje różańcowe na luty 2019

Intencja ewangelizacyjna:

Aby chrześcijanie, ci, którzy wyznają inne religie i ludzie dobrej woli szerzyli pokój i sprawiedliwość na świecie

Intencja parafialna:

O pojednanie wśród rodaków i obfite błogosławieństwo dla całej Ojczyzny oraz wszystkich Polaków w kraju i na emigracji.