Intencje różańcowe na listopad 2019

Intencja ewangelizacyjna:

Aby na Bliskim Wschodzie, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń życiową, zrodził się duch dialogu, spotkania i pojednania.

Intencja parafialna:

Modlimy się za zmarłych z naszych rodzin, rodziców, bliskich , krewnych, przyjaciół, parafian i za dusze w czyśćcu cierpiące.