Intencje różańcowe na czerwiec 2024 r.

Intencja ewangelizacyjna: Módlmy się za uciekających przed wojnami, prześladowaniami i przemocą, aby znaleźli pomoc i wsparcie w trudnej sytuacji życiowej od bliźnich.
Intencja parafialna: O opiekę Serca Jezusowego dla naszej Ojczyzny i gorącą modlitwę w czerwcu do Serca Pana Jezusa o ocalenie świata.