Duszpasterze

Obecni duszpasterze naszej parafii:

  • Ks. prałat mgr Gabriel Maciejewski, proboszcz, budowniczy kościoła, ur. 27.02.1955 r., święcenia kapłańskie 30.05.1982 r.; w parafii od 1994 r.
  • Ks. mgr Damian Krzyszkowski, wikariusz; w parafii od 2015 r.
  • Ks. mgr Zygmunt Filipczyk, wikariusz; w parafii od 2018 r.
  • Ks. mgr Tomasz Mucha, pracownik Kurii Archidiecezji Częstochowskiej; rezydent w parafii od 2015 r.
     

Duszpasterze, którzy posługiwali w parafii:

 Proboszcz:

w latach:  zmienił go:
 Ks. Stanisław Jasionek 1982 - 1994  Ks. Gabriel Maciejewski
 Ks. Gabriel Maciejewski  1994 - nadal  
     
Wikariusz: w latach: zmienił go:
 Ks. Zbigniew Wieczorek  1984 – 1986  Ks. Andrzej Kopysta
 Ks. Andrzej Kopysta 1986  Ks. Jan Wajs
 Ks. Jan Wajs 1986  został proboszczem nowej parafii
 Ks. Roman Cer  1985 – 1987  Ks. Władysław Badura
 Ks. Władysław Badura  1987 – 1990  Ks. Henryk Rabenda
 Ks. Henryk Rabenda  1990 – 1994  Ks. Sławomir Bartoszuk
 Ks. Sławomir Bartoszuk 1994  Ks. Witold Bil
 Ks. Witold Bil  1994 – 1996  + Ks. Krzysztof Jeziorowski
+ Ks. Krzysztof Jeziorowski  1996 – 2002  Ks. Norbert Pikuła
 Ks. Norbert Pikuła  2002 – 2003  Ks. Michał Wieczorek
 Ks. Michał Wieczorek  2003 – 2007  Ks. Leszek Ambroży
 Ks. Leszek Ambroży  2007 – 2008  Ks. Rafał Grzesiak
 Ks. Rafał Grzesiak 2009 – 2014  Ks. Grzegorz Patek
 Ks. Grzegorz Patek  2014 – 2015  Ks. Andrzej Olejnik
 Ks. Andrzej Olejnik  2015 – 2018  Ks. Zygmunt Filipczyk
 Ks. Zygmunt Filipczyk 2018 - nadal  
     
Wikariusz: w latach: zmienił go:
 Ks. Marian Szczerba  1987 – 1988  Ks. Marek Rosa
 Ks. Marek Rosa  1988 – 1990  Ks. Krzysztof Orzeszyna
 Ks. Krzysztof Orzeszyna  1990 – 1992  Ks. Mieczysław Wach
 Ks. Mieczysław Wach  1992 – 1994  Ks. Sylwester Kubik
 Ks. Sylwester Kubik  1994 – 1996  + Ks. Grzegorz Zabłocki
 + Ks. Grzegorz Zabłocki  1996 – 1999  Ks. Artur Bętkowski
 Ks. Artur Bętkowski  1999 – 2001  Ks. Tomasz Gil
 Ks. Tomasz Gil  2001 – 2006  Ks. Adrian Sikora
 Ks. Adrian Sikora  2006 – 2007  Ks. Rafał Praski
 Ks. Rafał Praski  2007 – 2008  Ks. Łukasz Dybowski
 Ks. Łukasz Dybowski  2008 – 2010  Ks. Michał Wieczorek
 Ks. Michał Wieczorek  2010 – 2011  Ks. Robert Tarasek
 Ks. Robert Tarasek  2011 – 2013  Ks. Tomasz Chudy
 Ks. Tomasz Chudy  2013 –  2014  vacat
     
 Wikariusz: w latach:  zmienił go:
 Ks. Robert Woźniak  2007 – 2008  Ks. Mariusz Janik
 Ks. Mariusz Janik  2008 – 2015  Ks. Damian Krzyszkowski
 Ks. Damian Krzyszkowski  2015 – nadal