Zebranie dot. kolonii w Pogorzelicy - 19 czerwca!

Zebranie rodziców dzieci wyjeżdzających na kolonie do Pogorzelicy odbędzie się 19 czerwca br. o g. 19:00 w kawiarence parafii (plebania), przy ul. Starzyńskiego 11.

Prosimy o zwrot kart kolonijnych i dalsze wpłaty na konto.

Szczegółowe informacje o koloniach:
http://swmaksymilian.pl/aktualnosci/kolonie-letnie-nad-morzem-2406-07072018