Intencje różańcowe na lipiec 2018

Intencja ewangelizacyjna:

Aby kapłani, którzy w trudzie samotności żyją swoją pracą duszpasterską czuli się wspomagani przez przyjaźń z Panem Jezusem i ze strony wspólnoty parafialnej.

Intencja parafialna:

O szczególną opiekę Bożą dla dzieci, młodzieży i starszych na czas wakacji i odpoczynku.